April 22 - June 19, 2021

-

LMNO nodigt u van harte uit op de monografische tentoonstelling 10 Hors-champs in de show van Denicolai & Provoost.

In het kielzog van degene die aan hen is opgedragen door S.M.A.K. (zichtbaar tot 30 mei 2021) presenteren we een reeks werken gebaseerd op hun animatiefilm HELLO, ARE WE IN THE SHOW?, 2020. Deze cartoon (bekroond met de Auteursprijs op het ANIMA Festival in 2020) hield hen bijna 10 jaar bezig en is ontstaan uit observaties in het hart van het Zoniënwoud.

De keuze van de kunstenaars bestaat erin ons de relatie te tonen tussen alle levende wezens, inclusief de mens, waarvan hij alleen op een onderliggende manier verschijnt. In de tentoonstelling worden ook originele tekeningen uit 2012 gepresenteerd die aan de basis liggen van het ontstaan van het project.

Op een stoepbord hebben de kunstenaars een nijlgans aangebracht die, net als de inhoud van de animatiefilm, natuurlijke en stedelijke ruimtes samenbrengt.

Het zal ook voor de allereerste keer worden getoond, het werk van 10 Hors-champs in de show. In de vorm van een metalen doos op wielen met een groenvilt beklede bodem worden 10 filmafdrukken, 10 stills uit de cartoon onthuld. Als een kamishibai (papiertheater dat ronddwaalt in Japan) kunnen de beelden in het bovenste paneel van de doos worden opgehangen en zo twee beelden in dialoog brengen.

We komen uitgestrekte water of lucht tegen, een paar dieren aanwezig bij een minimaal deel van hun lichaam, enz. Het aantal views maakt honderd combinaties mogelijk. Ook de voorbereidende tekeningen voor de enscenering van hun tentoonstelling in S.M.A.K in Gent zullen aanwezig zijn. We kunnen hun enthousiasme zien voor het bouwen van een dicht project dat hen eindelijk in staat stelt om deze praktijk volledig te ervaren waar anders zijn, verrassen en delen in wisselwerking staan met museumcodes, de natuur en dromen.

Simona Denicolai en Ivo Provoost werken samen sinds het midden van de jaren 90. Hun praktijken nemen verschillende vormen aan, gaande van tekenen, sculpturen, installaties tot performances of zelfs animatiefilms. Ze stellen de kleine en de grote geschiedenis in vraag door middel van unieke interventies, waardoor we allemaal onszelf in vraag stellen over de samenleving en onze manier om eraan deel te nemen.

Hun werken zijn aanwezig in tal van openbare collecties (BPS22 (Charleroi), FRAC Bourgogne (Dijon), FRAC Pays de la Loire (Carquefou), Fondation Kanal (Brussel), SMAK (Gent), maar ook in tal van privécollecties.


AN

LMNO is pleased to invite you to the monographic exhibition 10 Hors-champs in the show by Denicolai & Provoost.

In the wake of the one dedicated to them by S.M.A.K. (visible until May 30, 2021) we present a set of pieces based on their animated film HELLO, ARE WE IN THE SHOW ?, 2020.

This cartoon (awarded the Authors' Prize at the ANIMA Festival in 2020) occupied them for nearly 10 years and originated from observations in the heart of the Forêt de Soignes.

The choice made by the artists consists in showing us the relationship between all living things, including man, of which he only appears in an underlying way.

In the exhibition will also be presented original drawings dating from 2012 at the basis of the genesis of the project.

On a sidewalk sign, the artists affixed an Egyptian Goose which, like the content of the animated film, brings together natural and urban spaces.

It will also be shown for the very first time, the work 10 Hors-champs in the show. In the form of a metal box on wheels with a green felt-lined bottom, 10 film prints, 10 stills from the cartoon are unveiled. Like a kamishibai (paper theater wandering in Japan), the images can be suspended in the upper pane of the box and thus make two images dialogue.

We come across expanses of water or sky, a few animals present by a minimal portion of their body, etc. The number of views allows a hundred combinations. The preparatory drawings for the staging of their exhibition at S.M.A.K in Ghent will also be present.

We can see their enthusiasm for building a dense project that finally allows them to fully experience this practice where otherness, surprise and sharing dialogue with museum codes, nature and dreams.

Simona Denicolai and Ivo Provoost have been working together since the mid-90s. Their practices take various forms ranging from drawing, to sculptures, installations to performances or even animated films. They question the small and the big history through unique interventions allowing each of us to question ourselves about society and our way of participating in it.

Their works are present in many public collections (BPS22 (Charleroi), FRAC Bourgogne (Dijon), FRAC Pays de la Loire (Carquefou), Fondation Kanal (Brussels), SMAK (Ghent), as well as in many private collections.