September 9 - October 29, 2022

Persévérance

-

From 9 September to 29 October LMNO are presenting a new personal exhibition by the Detanico Lain duo.
Angela Detanico and Rafael Lain have collaborated with LMNO since its inception 6 years ago.  
Detanico Lain’s works interpret our knowledge in fields such as the sciences and mathematics, and also literary references, thereby obtaining intensely varied aesthetic registers.
Since 2001 their works have tackled themes linked to time, space, memory, language and history.
In this, their third personal exhibition with LMNO, the artists address questions linked to landscape, whether natural or cultural. This new series of works on paper entitled ‘Clouds’ is based on the principle of illusion. The works proposed play on perception between word and image and suggest a two-pronged reading, between form and meaning.
Born out of a public commission for the Tour du Fanal at the MUCEM in Marseille, this work has been turned by the artists into a less monumental, but equally powerful domestic-scale version.
Like a pattern not unlike a voice’s range in music, those works on blue-ground paper unveil a raft of white letters creating both the shape of a cloud, but also a word. The force of the work resides in the dynamic interaction between language and image. The relationship between what you see, what you read and the interpretation you give it.


 


NL


Van 8 september tot 29 oktober presenteert LMNO een nieuwe persoonlijke tentoonstelling << Persévérance >> van het Detanico/Lain duo.
Angela Detanico en Rafael Lain werken al sinds het debuut van LMNO, 6 jaar geleden, nauw samen met de galerij. Het oeuvre van Detanico/Lain interpreteert de verzamelde kennis over de wetenschappen, de wiskunde en over literaire bronnen, waardoor de kunstenaars beschikken over een uitgebreid esthetisch register.
Sinds 2001 creëren ze werken die thema’s als tijd, ruimte, herinneringen, taal en geschiedenis aankaarten. In deze derde persoonlijke expositie in samenwerking met LMNO, adresseren de kunstenaars hier de vragen gelinkt aan landschap, zowel natuurlijk als cultureel. Deze nieuwe serie van werken op papier, ‘Clouds’, is gebaseerd op het principe van illusie. De gepresenteerde werken spelen in op de perceptie tussen woord en beeld en suggereren een dubbele interpretatie tussen vorm en betekenis.
Ontstaan uit de publieke commissie voor de Tour du Fanal in het MUCEM in Marseille, zijn deze werken door de kunstenaars naar een minder monumentale schaal getransformeerd, met een evenwaardige kracht op een meer huishoudelijke schaal.
Zoals een kader gelijkend op de reikwijdte van een stem in muziek, onthullen deze werken op blauw papier een veelvoud van letters die tegelijk de vorm van een wolk en een woord creëren. De kracht van het werk ligt in de dynamische interactie tussen taal en beeld. Maar ook in de relatie tussen wat u ziet, wat u leest en de interpretatie die u eraan geeft.