March 8 - April 3, 2021

-

The fourth showcase of the "The Night Shift" project is invested this time by Ada Kazarian.
For a long time, the book has been taking shape in Ada Kazarian's pictorial work. Thanks to this showcase project, the artist offers us to see, for the very first time, two secret and complementary facets of her work... the book and the video.

"Non ce canon" comes from an antimilitaristic palindrome read in a novel by Erri De Luca. In the hands of Aida, it becomes the subtitle of a video unveiling a book. The occasion, for the very first time, to show videos of the artist.

In the first showcase, a screen on which four videos scroll, not as testimonies of his painting, but rather as an unveiling of his major preoccupations.

The first video, with the evocative title of "Ar...Tsakoug" ("Wow...little chick" in Armenian) appears to us without the sound. Another way of signifying our inability to communicate freely in these dark times.

The books present in the showcase which allowed the making of the videos are another way of indicating our inability to interact directly with the works. However, it is possible to activate the sound by applying the QR Code that you will find on the window.

For those who are unable to travel, we invite you to use this link: https://youtu.be/mTQZmz2l0EM

By hearing the words, the images will then take all their meaning.

In the second window, it is her books painted during the war in Artsakh (Karabagh) in late 2020 that can be seen. The frustration is all the greater since we cannot manipulate them freely!

As a continuation of the work started, Aida Kazarian will be on site from 12:00 to 1:00 p.m. from March 8 to April 3.

FL

De vierde vitrine van het project "De nachtploeg" wordt ditmaal belegd door Ada Kazarian.
Al lange tijd krijgt het boek gestalte in het picturale werk van Ada Kazarian. Dankzij dit showcase-project laat de kunstenares ons voor het eerst kennismaken met twee geheime en complementaire facetten van haar werk... het boek en de video.

"Non ce canon" is ontleend aan een antimilitaristisch palindroom dat te lezen is in een roman van Erri De Luca. In Ada's handen, wordt het de ondertitel van een video die een boek onthult. De gelegenheid, voor de allereerste keer, om video's van de kunstenaar te tonen.

In de eerste vitrine, een scherm waarop vier video's scrollen, niet als getuigenissen van zijn schilderkunst, maar eerder als een onthulling van zijn voornaamste preoccupaties.

De eerste video, met de veelzeggende titel "Ar...Tsakoug" ("OK...kuikentje" in het Armeens) verschijnt ons zonder geluid. Een andere manier om aan te geven dat we niet vrijuit kunnen communiceren in deze donkere tijden.

Het is echter mogelijk om het geluid te activeren door de QR- code aan te brengen die u op het venster vindt. De boeken in de vitrine die het maken van de video's mogelijk maakten, zijn een andere manier om aan te geven dat we niet in staat zijn om rechtstreeks met de werken te communiceren.

Het is echter mogelijk om het geluid te activeren door de QR-code toe te passen die u op het venster vindt. Voor degenen die niet kunnen reizen, nodigen we u uit om deze link te gebruiken:https://youtu.be/mTQZmz2l0EM

Door de woorden te horen, krijgen de beelden al hun betekenis. In het tweede raam zijn zijn boeken te zien die hij tijdens de oorlog in Artsak (Karabagh) eind 2020 heeft geschilderd. De frustratie is des te groter omdat wij ze niet vrij kunnen manipuleren!

In het verlengde van de begonnen werkzaamheden zal Ada Kazarian van 12:00 tot 13:00 van 8 maart tot 3 april.