At the heart of the practice of Yoann Van Parys, born in 1981 under the sign of Scorpio, there might be the idea of "contact point": a spot where image and matter, individual and collective imagination come together. Such an encounter would inevitably pertain of surrealism. There would be elements there that would collide, finding themselves face to face in some form of stupor. But it would also involve the debates of philosophy or even politics, since globalisation today brings face to face cultures and individuals whose values are radically opposed. Coming from drawing, comic strips, then photography and art writing, the artist examines the image and its aesthetics from different angles, effects combinations like an alchemist, plays several parts himself: all of this in order to probe the existence (or absence) of boundaries (or areas of contact) between singularity and universality.

 

 

Click here to visit his website

 

Centraal in de praktijk van Yoann Van Parys, geboren in 1981 onder het teken Schorpioen, staat wellicht het idee van "contactpunt": een plek waar beeld en materie, individuele en collectieve verbeelding samenkomen. Een dergelijke ontmoeting zou onvermijdelijk betrekking hebben op het surrealisme. Er zouden daar elementen zijn die met elkaar in botsing komen en in een of andere vorm van verbijstering tegenover elkaar komen te staan. Maar het zou ook gaan om de debatten van de filosofie of zelfs de politiek, aangezien de globalisering vandaag culturen en individuen met radicaal tegengestelde waarden tegenover elkaar plaatst. Vanuit de tekenkunst, het stripverhaal, en vervolgens de fotografie en de kunstschriftuur onderzoekt de kunstenaar het beeld en zijn esthetiek vanuit verschillende invalshoeken, effectcombinaties als een alchemist, speelt zelf verschillende rollen: dit alles om het bestaan (of de afwezigheid) van grenzen (of raakvlakken) tussen eigenheid en universaliteit te onderzoeken.